ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

เกี่ยวกับเรา
Evens Audio เราเป็นส่วนหนึ่งของ บริษัท เพาเวอร์ คอนเวอร์เตอร์ จำกัด จำหน่ายสินค้าออนไลน์ผ่านระบบเว็บไซด์ ข้อความผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ และบนเฟสบุ๊ก ในกลุ่มสินค้าวงจรอิเล็กทรอนิกส์ประเภทเกี่ยวกับเครื่องเสียง และสวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย ภายใต้ยี่ห้อ Evens Audio มากว่า 8 ปี ด้วยการออกแบบ-พัฒนาสินค้าโดยทีมวิศวกรที่มีความชำนาญเกี่ยวกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ สินค้าที่เราออกแบบ-พัฒนาผ่านการกลั่นกรองโดยใช้ประสบการณ์ ความคิดและจินตนาการ สร้างสรรค์ออกมาเป็นผลงานเพื่อตอบสนองการใช้งานของลูกค้า สินค้าจึงเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี นอกจากนั้นเรายังให้บริการออกแบบ-พัฒนาผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการผลิตความต้องการของลูกค้าอีกด้วย

ผู้ผลิตและจำหน่าย 
- วงจรอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับเครื่องเสียง
-สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย
-อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

บริการ
-ออกแบบ-พัฒนาสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ตามความต้องการของลูกค้า(Outsource  R&D Projects )
-รับผลิตงาน OEM Products
-รับประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ลง PCB

 Research & Development
งานวิจัยและพัฒนาเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญ จึงมีการศึกษาค้นคว้าทดลอง และปรับปรุงเทคโนโลยี-องค์ความรู้ใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับสินค้าของเราตลอดเวลา ทำให้สินค้ามีความโดดเด่นและทันสมัยเป็นที่ต้องการในตลาด งานวิจัย-พัฒนาที่เราสนใจและมีความชำนาญได้แก่
 -High-Performance Audio Power Amplifier
 -Switch mode amplifier
 -High Power Switching Power Supply 
 -Power factor correction (PFC) 
-Battery Charger,Battery Manegement System
-Solar cell system
-Induction Motor Control

 เรามีศักยภาพในด้านการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ออกแบบ PCB การทำต้นแบบ มีประสบการณ์ออกแบบ  ไปจนถึงการผลิต ยินดีเป็นส่วนหนึ่งในผลิตภันฑ์เครื่องขยายเสียง-สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย และงานอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ หากท่านไว้วางใจให้เราเป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจของท่าน 

-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.008254